MULTIMEDIA DESIGNER

15 Tran Cao Van district 1

Intern

Company Description:

OUR PURPOSE
Is to orient young people to a rapidly changing world and to help them find their direction; to help each student discover who they are, what they care deeply about and how to successfully navigate their way through life.
Our COMPASS of PURPOSE is epitomized by the four cardinal points:
RESPECT,
INTEGRITY,
UNDERSTANDING
RESPONSIBILITY
With these CORE VALUES, by which we live our vision, our students will discover their true purpose and become the future Ambassadors for Life.

Responsibilities:

  • Thực hiện process onboarding cho ứng viên đã phỏng vấn thành công, theo dõi kết quả thử việc
  • Nhập và quản lý dữ liệu nhân viên, bao gồm thông tin cá nhân – thông tin về gia đình – học vấn và thông tin về vị trí việc làm tại Công ty
  • Theo dõi đánh giá hết hạn hợp đồng, làm hợp đồng lao động, phụ lục HĐLĐ cho nhân viên
  • Hỗ trợ các công việc admin khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Required Skills/ Qualification:

  • Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp.
  • Yêu thích công việc Hành Chính – Nhân Sự, tỉ mỉ, kiên nhẫn, biết cách ứng xử, khéo léo trong giao tiếp
  • Có khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin tốt.
  • Khả năng Multi-tasks, không ngại khó, có chí phấn đấu, chịu được áp lực công việc.
  • Sử dụng tiếng anh lưu loát là một lợi thế