Đội ngũ

Thanh Bùi

Thanh Bùi

Nhà sáng lập Embassy Education​ | Nhà sáng lập Ú Òa Music
Thạc sỹ Bùi Triệu Yên

Thạc sỹ Bùi Triệu Yên

Cố vấn Chuyên môn Ú Òa Music​ |
Trưởng khoa Thanh nhạc và Nguyên Giám đốc Chương trình Đào tạo Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật Soul (SMPAA)​ |
Cố vấn Học thuật cấp cao Embassy Education