CHƯƠNG TRÌNH HỌC
CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình Ú Òa Music được thiết kế để linh hoạt tích hợp vào chương trình học của các trường mẫu giáo công lập, tư thục, hoặc song ngữ. Các hoạt động âm nhạc trong giáo trình giúp tăng cường kỹ năng lắng nghe, kỹ năng ngôn ngữ diễn đạt và ngôn ngữ tiếp nhận, kỹ năng tương tác xã hội, giúp trẻ hình thành nền tảng vững chắc cho việc học tập trong tương lai.

CHƯƠNG TRÌNH
CỦA CHÚNG TÔI
LỚP MẦM
DÀNH CHO TRẺ
TỪ 3 - 4 TUỔI
LỚP CHỒI
DÀNH CHO TRẺ
TỪ 4 - 5 TUỔI
LỚP LÁ
DÀNH CHO TRẺ
TỪ 5 - 6 TUỔI

    LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

    Hãy để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay.